Thursday, 22 September 2011

Bersahabat kerana Allah s.w.t

usman an-Nahdi berkata, aku pernah mendengar Umar ibnu Khattab berkata bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda:Apabila dua insan muslim bertemu dan satu sama lain saling bersalaman,maka org yang paling dicintai Allah antara keduanya ialah yang paling mmbahagiakan hati kawanya(paling cerah wajahnya).Apabila keduanya saling berjabat tangan,maka diturunkan kepadanya seratus rahmat.Sepuluh rahmat bagi yg memulai menjabat tangan dan 10 rahmat bagi dijabat tangan.


No comments:

Post a Comment