Tuesday, 29 November 2011

Hidayah dan Taufiq

 Cara untuk meningkatkan tahap mendapat hidayat kepada taufiq dari Allah.
Ada 4 cara:

1)mencari guru yang mursyid
2)mencari sahabat yang baik
3)menjadikan musuh sebagai cerminan diri
4) menjadikan keadaan sekeliling sebagai pengajaran

No comments:

Post a Comment